Cart (0)
ລາວ lo
  • English en
  • ລາວ lo


ມີໄຊ / MIXAY Express

ບໍລິສັດ ມີໄຊ ຂົນສົ່ງ ຂອງພວກເຮົາ ມີທັງໝົດໃນລາວໃນຕອນນີ້ແມ່ນ 17ແຂວງ 108 ສູນບໍລິການ ຈ້າວ 1,

ນະຄອນຫຼວງ: ມີ 31 ສາຂາ

ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີ 5 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຊ້າງຄູ້, ຮ່ອມ 10 (ສາຂາດົງໂດກ 101)

- ບ້ານ: ໂນນທອງ (ສາຂາຫຼັກ 21 (110)

- ບ້ານ: ບໍ່ເຫຼັກ (ສາຂາບໍ່ເຫຼັກຫຼັກ 36 119)

- ບ້ານ: ດອນໜູນ (ສາຂາດອນໜູນ 122)

- ບ້ານ: ທ່າງ່ອນ (ສາຂາທ່າງ່ອນ 123)

ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ມີ 3 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພໄຊ (ສາຂາຈີນາຍໂມ້ 102)

- ບ້ານ: ສະພານທອງ ເໜືອ (ສາຂາສະພານທອງ 103)

- ບ້ານ: ດອນກອຍ (ສາຂາດອນກອຍ 109)

ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ມີ 4 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ປໍ້ານໍ້າມັນໜ້າວັອດຄັບ (ສາຂາວັອດຄັບ 105)

- ບ້ານ: ດົງປ່າແຫຼບ (ສາຂາດົງປ່າແຫຼບ 114)

- ບ້ານ: ສີສະຫວາດ (ສາຂາສີສະຫວາດ 118)

- ບ້ານ: ຫ້ວຍຫົງ (ສາຂາ ຫ້ວຍຫົງ 127)

ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ມີ 7 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີບຸນເຮືອງທ່າ, (ສາຂາສີໄຄ 106)

- ບ້ານ: ຊໍາເກດ (ສາຂາຊໍາເກດ 107)

- ບ້ານ: ດົງນາໂຊກ (ສາຂາດົງນາໂຊກ 108)

- ບ້ານ: ໂພນສະຫວາດ (ສາຂາທົ່ງປົ່ງ 115) - ບ້ານ: ໜອງ ດ້ວງໃຕ້ (ສາຂາ ໜອງ ດ້ວງ 117)

- ບ້ານ: ໜອງ ແຕ່ງ ເໜືອ (ສາຂາ ໜອງ ແຕ່ງ 120)

- ບ້ານ: ໜອງ ປາໄນ (ສາຂາຂຸນຕາ 121)

ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ ມີ 4 ສາຂາ

- ບ້ານ: ດົງຄໍາຊ້າງ (ສາຂາດົງຄໍາຊ້າງ 112)

- ບ້ານ: ທ່າມ່ວງຮ່ອມ 9 (ສາຂາທ່າມ່ວງ 113

- ບ້ານ: ຫາດຊາຍຂາວ (ສາຂາສົມຫວັງ 129)

- ບ້ານ: ທ່ານາ (ສາຂາທ່ານາ 130)

ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີ 7 ສາຂາ

- ບ້ານ: ເມືອງນ້ອຍ (ສາຂາ ເມືອງນ້ອຍ 111)

- ບ້ານ: ໂນນສະຫວ່າງ (ສາຂາ ໂນນສະຫວ່າງ 116)

- ບ້ານ: ຫັດສະດີ (ສາຂາ ຕະຫຼາດເຊົ້າ 125)

- ບ້ານ: ທາດຫຼວງ (ສາຂາ ທາດຫຼວງ 126)

- ບ້ານ: ຈອມມະນີໃຕ້ (ສາຂາ ຈອມມະນີໃຕ້ 128)

- ບ້ານ: ອາມອນ (ສາຂາ ອາມອນ 131)

- ບ້ານ: ໂນນຄໍ້ໃຕ້ (ສາຂາ ໂນນຄໍ້ໃຕ້ 132)

ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໄຮ່ (ສາຂາ ເມືອງປາກງື່ມ 124)

ໂຊນພາກໃຕ້ 2,

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ: ມີ 7 ສາຂາ

ເມືອງ: ປາກຊັນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີວິໄລ (ສາຂາປາກຊັນ 200)

ເມືອງ: ປາກກະດິງ ມີ 3 ສາຂາ

- ບ້ານ: ທາງແບ່ງຫຼັກ20 (ສາຂາທາງແບ່ງຫຼັກ20 201 )

- ບ້ານ: ໂພນຈະເລີນ (ສາຂາ ໂພນຈະເລີນ (ໂພນສີ) 202 )

- ບ້ານ: ປາກກະດິງ ເໜືອ (ສາຂາຂົວປາກກະດິງ 203 )

ເມືອງ: ບໍລິຄັນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີສະຫວາດ (ສາຂາເມືອງບໍລິຄັນ (205)

ເມືອງ: ທ່າພະບາດ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ທ່າບົກ (ສາຂາທ່າບົກ (206)

* ສາຂາທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງເລກທີ 1E ມີ 1 ສາຂາ ເມືອງ: ຄຳເກີດ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໜອງປອງ (ສາຂາຫຼັກ 20ຄຳເກີດ (204) 3,​

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ: ມີ 6 ສາຂາ

ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ນາບົງ (ສາຂາທ່າແຂກ 300)

ເມືອງ: ເຊບັ້ງໄຟ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຂົວເຊ (ສາຂາເຊບັ້ງໄຟ 302)

ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຄໍາແກ້ວ (ສາຂາເມືອງຫີນບູນ 303)

* ສາຂາທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງເລກທີ 12 ມີ 3 ສາຂາ

ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນສະອາດ (ສາຂາມະຫາໄຊ 304)

ເມືອງ: ຍົມມະລາດ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຍົມມະລາດ (ສາຂາຍົມມະລາດ 305)

ເມືອງ: ນາກາຍ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ອຸດົມສຸກ (ສາຂານາກາຍ 306) 4,

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ມີ 15 ສາຂາ

ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ມີ 2 ສາຂາ

- (ສະຫວັນ) ບ້ານ: ໄຊຍະມຸງຄຸນ (ສາຂາໄຊຍະມຸງຄຸນ 400)

- ບ້ານ: ອຸດົມວິໄລ (ສາຂາ ຫຼັກ7ອຸດົມວິໄລ 415)

ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ອຸດົມມີໄຊ (ເຊໂນ) (ສາຂາເຊໂນ 401)

ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຫຼັກເມືອງ (ສາຂາປາກຊ່ອງ (ລະຫານໍ້າ 402)

ເມືອງ: ໄຊບູລີ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ເຄືອເຂົາກາດ (ສາຂາເມືອງໄຊບູລີ 403)

- ບ້ານ: ແກ້ງແຮດ (ສາຂາເແກ້ງແຮດ 404)

ເມືອງ: ຈຳພອນ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຫຼັກ 35 (ສາຂາຫຼັກ 35 (405)

- ບ້ານ: ແກ້ງກອກເໜືອ (ສາຂາແກ້ງກອກ (411)

ເມືອງ: ໄຊພູທອງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ພູມມະເຈດີ (ສາຂາໄຊພູທອງ (412)

* ສາຂາທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງເລກທີ 9E ມີ 6 ສາຂາ

ເມືອງ: ອາສະພັງທອງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ດົງເຫັນ (ສາຂາດົງເຫັນ 406)

ເມືອງ: ພີນ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຊະນະມີໄຊ (ສາຂາເຊທ່າມວກ 408)

- ບ້ານ ເວີນຫົງຄຳ (ສາຂາເມືອງພີນ 409)

ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານອຸດົມສຸກ (ສາຂາເມືອງເຊໂປນ 410)

- ບ້ານແດນສະຫວັນ (ສາຂາຊາຍແດນ 414)

ເມືອງ: ວິລະບູລີ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານບຸ່ງຄຳ (ສາຂາເມືອງວິລະບູລີ 416)

5, ແຂວງຈຳປາສັກ: ມີ 16 ສາຂາ

ນະຄອນປາກເຊ ມີ 2 ສາຂາ

- ຄຸ້ມທ່າອຸດົມ, ບ້ານ: ສະໜາມໄຊ (ສາຂາບັງເຢາະ (ນະຄອນປາກເຊ) 500)

- ບ້ານ: ໂພນງາມ (ສາຂາສະໜາມບິນ (ນະຄອນປາກເຊ) 514)

ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ປາກຊ່ອງ (ສາຂາປາກຊ່ອງ (ບໍລະເວນ 502)

- ບ້ານ: ກຽນ (ສາຂາບ້ານກຽນຫຼັກ37 515)

ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໜອງ ກອກ (ສາຂາບາຈຽງ 501)

ເມືອງ: ປະທຸມພອນ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ນາຊາຍ ຄຳ (ສາຂາຫຼັກ 16 ( 503)

- ບ້ານ: ຫຼັກ 40 (ສາຂາຫຼັກ 40 (504)

ເມືອງ: ໂຂງ ມີ 3 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຂີ້ນາກ (ສາຂາຂີ້ນາກ 505)

- ບ້ານ: ເມືອງແສນ (ສາຂາເມືອງແສນ 506)

- ບ້ານ: ນາກະສັງ (ສາຂານາກະສັງ 507)

ເມືອງ: ຊະນະສົມບູນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີວິໄລ (ສາຂາຊະນະສົມບູນ 508)

ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ອຸປະຫລາດ (ສາຂາເມືອງໂພນທອງ 509)

ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພໄຊ (ສາຂາເມືອງຈຳປາສັກ 510)

- ບ້ານ: ດອນຕະຫຼາດ (ສາຂາດອນຕະຫຼາດ 512)

ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສຸຂຸມາ (ສາຂາສຸຂຸມາ 511)

ເມືອງ: ມຸນລະປາໂມກ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ເວີນຄຳ (ສາຂາເມືອງມຸນ 513)

6, ແຂວງສາລະວັນ: ມີ 6 ສາຂາ

ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ນາກົກໂພ (ສາຂານາກົກໂພ 600)

- ບ້ານ: ແສນວັງໃຫຍ່ (ສາຂາຂົວເສັດ 605)

ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຄົງນະຄອນ (ສາຂາເມືອງຄົງ 601)

ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂນນດູ່ເສັ້ນທາງເລກທີ 20 (ສາຂາເລົ່າງາມ 602)

ເມືອງ: ລະຄອນເພັງ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຖໍ້າພວງ (ສາຂາຖໍ້າພວງ 603)

ເມືອງ: ວາປີ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ພູມສະຫວັນ (ສາຂາເມືອງວາປີ 604)

7, ແຂວງເຊກອງ: ມີ 2 ສາຂາ

ເມືອງ: ລະມານ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂນນມີໄຊ (ສາຂາເທືອງລະມານ700)

ເມືອງ: ທ່າແຕງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ທ່າແຕງ ເໜືອ (ສາຂາເມືອງທ່າແຕງ 701)

8, ແຂວງອັດຕະປື: ມີ 2 ສາຂາ

ເມືອງ: ສາມັກຄີໄຊ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ເຊໃຫຍ່ (ສາຂາເມືອງສາມັກຄີໄຊ 800)

ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ(ເມືອງເກົ່າ) ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຝັ່ງແດງ (ສາຂາຝັ່ງແດງ(ເມືອງເກົ່າ) 801) ໂຊນພາກເໜືອ

9, ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ມີ 3 ສາຂາ

ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີເມືອງ (ສາຂາເມືອງໄຊຍະບູລີ N100)

ເມືອງ: ພຽງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ນ້ຳປຸ້ຍ (ສາຂາເມືອງພຽງ N101)

ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສີສະຫວ່າງ (ສາຂາເມືອງປາກລາຍ N102)

10,​ ແຂວງຫຼວງພະບາງ: ມີ 2 ສາຂາ

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ ນາຫຼວງ (ສາຂາຫຼວງພະບາງ N200)

ເມືອງ: ນໍ້າບາກ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຊາງ (ສາຂານໍ້າບາກ N201)

11, ແຂວງອຸດົມໄຊ: ມີ 2 ສາຂາ

ເມືອງ: ໄຊ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ປ່າສັກ (ສາຂາເມືອງໄຊ N300)

ເມືອງ: ນາໝໍ້ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ນ້ຳແຊ (ສາຂາເມືອງນາໝໍ້ N301)

12, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ: ມີ 3 ສາຂາ

ເມືອງ: ຫຼວງນ້ຳທາ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນໄຊ (ສາຂາໂພນໄຊ N400)

- ບ້ານ: ນາເຕີຍ (ສາຂານາເຕີຍ N401)

ເມືອງ: ສິງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຊຽງໃຈ (ສາຂາເມືອງສິງ N402)

13, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: ມີ 3 ສາຂາ

ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ (ສາຂາເມືອງຫ້ວຍຊາຍ N500)

- ບ້ານ: ປາກຮາວເໜືອ (ສາຂາປາກຮາວເໜືອ N501)

ເມືອງ: ຕົ້ນເຜີ້ງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຕົ້ນເຜີ້ງ (ສາຂາຕົ້ນເຜີ້ງ N502)

14, ແຂວງຜົ້ງສາລີ: ມີ 3 ສາຂາ

ເມືອງ: ຜົ້ງສາລີ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນສະອາດ (ສາຂາຜົ້ງສາລີ N600)

ເມືອງ: ບູນໃຕ້ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພທອງ (ສາຂາເມືອງບູນໃຕ້ N601)

ເມືອງ: ບູນເໜືອ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນໂຮມ (ສາຂາເມືອງບູນເໜືອ N602)

15, ແຂວງຫົວພັນ: ມີ 1 ສາຂາ

ເມືອງ: ຊຳເຫນືອ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ທາດເມືອງ (ສາຂາເມືອງຊຳເຫນືອ N700)

16, ແຂວງຊຽງຂວາງ: ມີ 2 ສາຂາ

ເມືອງ: ແປກ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນງາມໄຕ້ (ສາຂາເມືອງແປກ N800)

ເມືອງ: ຄຳ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ຈອມທອງ (ສາຂາເມືອງຄຳ N801)

17, ແຂວງວຽງຈັນ: ມີ 4 ສາຂາ

ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີ 2 ສາຂາ

- ບ້ານ: ໂພນສະຫວາດ (ສາຂາໂພນໂຮງ N900)

- ບ້ານ: ໂພນຄຳໃຕ້ (ສາຂາຫຼັກ52 N901)

ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ສະຫວ່າງ (ສາຂາວັງວຽງ N902)

ເມືອງ: ກາສີ ມີ 1 ສາຂາ

- ບ້ານ: ວຽງແກ້ວ (ສາຂາເມືອງກາສີ N903)