Cart (0)
ລາວ lo
  • English en
  • ລາວ lo


ໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ / HOKKAIDO MELON

Scent Nature Laos

Regular price ₭75,000.00

Hokkaido Melon: ກິ່ນໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນຂອງພວກເຮົາ ສະກັດຈາກໝາກແຕງ ແລະ ແຄນຕາລູບ ຈາກຮອກໄກໂດມີຄວາມຫອມລະມຸນ ກິ່ນແນວນີ້ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ຫວານ ມີຄວາມສົດຊື່ນພ້ອມຄວາມຫວານ. ກິ່ນນີ້ບຳບັດຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ທຸກຄົນມັກ ຫອມຫວານກະຈາຍໄດ້ໄກ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ.