Cart (0)
ລາວ lo
  • English en
  • ລາວ lo


ຄູນຣີ້ງມິນ / COOLING MINT

Scent Nature Laos

Regular price ₭65,000.00

Cooling Mint: ກິ່ນນີ້ມາຈາກເປບເປີ້ ມີນ ແລະ ເມັນທອລໃຫ້ຄວາມເຢັນຫລາຍ, ກິ່ນບໍ່ຫວານແຕ່ສົດຊື່ນຫລາຍ, ກິ້ນຫອມຂອງມິ້ນ ແລະ ເມັນທອສ, ຍັງຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ, ຄາຍຄຽດ ແລະ ແກ້ເຈັບຫົວ ມິ້ນເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງ, ບຳບັດຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ສະຫງົບສົດຊື່ນຢ່າງໄວວາເໝາະກັບຄົນເຮັດວຽກ.